Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ο κήπος της Γιαγιάς

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Βασικό Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων αποτελεί τον πυλώνα του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου μας. Σε αυτό περιλαμβάνονται ποικίλες δραστηριότητες που καλύπτουν όλους τους τομείς της ανάπτυξης των παιδιών που φιλοξενούνται στον «Κήπο της γιαγιάς». Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι παρόλο που η επιλογή των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται βάσει προγραμματισμού, είναι πολλές οι φορές που ο προγραμματισμός μεταβάλλεται και η επιλογή γίνεται αυθόρμητα με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητες κάθε τάξης.

 

  • Κοινωνικό – Συναισθηματικές Δραστηριότητες
  • Γλωσσικές Δραστηριότητες
  • Κινητικές Δραστηριότητες
  • Νοητικές Δραστηριότητες
  • Θεατρικές Δραστηριότητες
  • Εικαστικές Δραστηριότητες
  • Αισθητηριακές Δραστηριότητες
  • Εξωσχολικές δραστηριότητες
  • Περιβαλλοντολογικές δραστηριότητες
  • Τεχνολογικές δραστηριότητες

2019 © COPYRIGHT Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ® ALL RIGHTS RESERVED | DESIGN & DEVELOPMENT KIDCOM | POWERED BRAINART